Jan J. Vágner

is a Czech actor and professional photographer.

 

 
 
Had © 1971
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Text jsem napsal před 50 lety, v roce 1971.
Byly tři roky po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a byl jsem tehdy ve 3. ročníku na DAMU v Praze.
I po padesáti letech, v roce 2021, se stejný text dá použít jako nastavené zrcadlo dnešní době .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artistic presentation / text video audio edit 2021 © Jan J. Vágner
 
Osobní Blog
Poezie a próza
z BLOGU