Jan J. Vagner - LICENSE AGREEMENT


LICENSE AGREEMENT
LICENCNÍ DOHODA

 

All images and text that are available
on this web site
are the copyrighted works
of Jan J. Vágner

Na všechny fotografie,
které jsou dostupné v celé této galerii
má autorské právo Jan J Vágner

Images and text are made available
for downloading
solely for the use of end users according
to this License Agreement.
Any reproduction or redistribution
is expressly prohibited by law,
and may result in severe civil
and criminal penalties.
Violators will be prosecuted
to the maximum extent possible

Fotografie jsou pro stazení
z Internetové síte zprístupnené
pouze koncovým uzivatelum
na základe této licencní dohody.
Jakákoli další reprodukce fotografií
v této galerii
nebo jakékoli jejich nové úmýslné pouzití
je zákonem zakázáno.
Výsledkem porušení techto zákonu
bude prísný trestní postih.
Ti, kdo tuto dohodu poruší,
budou zalováni
v maximálne mozném rozsahu

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING,
COPYING OR REPRODUCING THE IMAGES
OR TEXT TO ANY OTHER SERVER
OR LOCATION
FOR FURTHER REPRODUCTION
OR REDISTRIBUTION
IS EXPRESSLY PROHIBITED

Bez predchozího souhlasu autora
je prísne zakázáno vytváret kopie
a reprodukce fotografií
a jakákoli jejich další distribuce

COPYRIGHT NOTICE (autorské právo)

Rights not expressly granted herein are reserved